14 مورد یافت شد
12
تاریخ ثبت : 1397/02/05
کد : 1271

آپارتمان ، 100متر ، منطقه شیخ صدوق شمالی

2 خوابه | طبقه : 3 | 12 ساله
پارکینگ ، انباری ،
رهن (تومان): 40,000,000
اجاره (تومان): 400,000
تاریخ ثبت : 1397/02/05
کد : 1269

آپارتمان ، 115متر ،

2 خوابه | طبقه : 3 |
رهن (تومان): 10,000,000
اجاره (تومان): 1,200,000
تاریخ ثبت : 1397/02/05
کد : 1268

آپارتمان ، 90متر ،

1 خوابه | طبقه : 2 | 20 ساله
پارکینگ ،
رهن (تومان): 10,000,000
اجاره (تومان): 800,000
تاریخ ثبت : 1397/02/05
کد : 1267

آپارتمان ، 80متر ،

1 خوابه | طبقه : 1 |
پارکینگ ، انباری ،
رهن (تومان): 50,000,000
اجاره (تومان): 250,000
تاریخ ثبت : 1397/02/05
کد : 1266

آپارتمان ، 50متر ، منطقه فیض

1 خوابه | طبقه : 4 |
انباری ، آسانسور ،
رهن (تومان): 25,000,000
اجاره (تومان): 600,000
تاریخ ثبت : 1397/02/05
کد : 1265

آپارتمان ، 80متر ،

1 خوابه | |
انباری ،
رهن (تومان): 15,000,000
اجاره (تومان): 1,100,000
تاریخ ثبت : 1397/02/05
کد : 1264
رهن (تومان): 20,000,000
اجاره (تومان): 700,000
12